ŠTA JE ERGOMETRIJA?
Neinvazivna kardiološka procedura kojom se testira uticaj fizičkog opterećenja na srčani rad. Testiranje se izvodi u cilju procene postojanja ishemije srčanog mišića, koja se može manifestovati bolom u grudima i/ili promenama na EKG-u.
ZAŠTO SE RADI ERGOMETRIJA?
- U cilju otkrivanja, dokazivanja i praćenja koronarne bolesti srca.
- U sklopu otkrivanja i utvrđivanja poremećaja srčanog ritma.
- U cilju praćenje efekata i uspešnosti terapije.
KAKO SE IZVODI TEST?
U našoj ordinaciji, test izvodimo pomoću bicikla koji postepeno povećava otpor pri okretanju pedala. Pacijentu se za vreme testa prati električna aktivnost srca putem EKG monitoringa, kao i vrednost krvnog pritiska i srčane frekvence. Sve vreme tokom testa ste pod nadzorom medicinske sestre, kardiologa i računara koji očitava parametre vašeg srca. Test traje dok se ne postigne submaksimalna srčana frekvenca (izračunava se za svakoga posebno, a označava 85% maksimalnog pulsa za godine života i pol). U slučaju pojave bola u grudima, nesvestice, otežanog disanja, povišenog krvnog pritiska i promena na elektrokardiogramu, test se prekida. Nakon testa sledi merenje krvnog pritiska i pulsa u stanju mirovanja, skidanje kablova i analiza rezultata sa Vašim kardiologom.
TUMAČENJE REZULTATA TESTA:
- pozitivan
- negativan
- graničan
- nekonkluzivan.
PRIPREMA PACIJENTA ZA TEST:
- Na dan pregleda izostaviti iz terapije beta blokatore (Bisoprolol, Concor, Tensec, Presolol, Nebilet…), uz uzimanje ostale redovne terapije (posebno za povišeni krvni pritisak).
- Neophodno je da pacijent pre izvođenja testa ima urađen ehokardiogarfski pregled (ne stariji od 6 meseci).
- Pacijent sa sobom treba da ponese prethodnu medicinsku dokumentaciju. - Ne preporučuje se kozumacija kafe i energetskih pića na dan pregleda, kao ni pušenje cigareta.
Test fizičkim opterećenjem