Ultrazvučni pregled dojki i aksila

Šta je ultrazvučni pregled dojki i pazušnih jama:

Uloga ultrazvučnog pregleda dojki je značajna u razlikovanju solidnih od cističnih lezija, kao i za karakterizaciju lezija koje sadrže obe komponentne. S obzirom na mogućnost upotrebe i Doppler sonografije postoji mogućnost određivanja prokrvljenosti UZ vidljive lezije i na taj način procenjivanje malignosti, odnosno benignosti promene.Naročito je pogodan za pregled mlađih žena (do 40 godina), trudnica i žena pod visokim rizikom od karcinoma dojke (pozitivna porodična anamneza).Mamografija je i dalje “zlatni standard” u dijagnostici oboljenja dojke, međutim ona ima svoje limite i ograničenja, naročito kod mladih dojki sa visokom zastupljenošću glandularne komponentne, kao i kod dojki guste konzistencije, tako da pojedine lezije na mamografskom pregledu ostanu neprepoznate.

Tehnika snimanja uz dojki:
Dojka je najdostupnija pregledu ultrazvukom u položaju žene na leđima, lagano okrenuta na stranu, sa obe ruke uzdignute iznad glave.

Regija od interesa se premaže kontaktnim gelom.

Pregleda se tako što se sonda u sagitalnom i longitudinalnom smeru pomera tako da se obuhvati cela dojka.Osim same dojke pregledaju se i aksile, infraklavikularne i supraklavikularne regije, i parasternalno područje .

Ultrazvučni pregled pazušnih regija vrši se u položaju hiperekstenzije nadlaktice, sa podlakticom iznad glave, kako bi se omogućio što bolji kontakt sonde sa kožom.

Najoptimalniji period za UZ pregled kod žena u reproduktivnom periodu zbog uticaja rada hormona na strukturu dojki je od 5-10 dana ciklusa, dok žene u menopauzi pregled mogu da rade u bilo koje vreme.

Ultrazvučni pregled dojki i aksila u našoj ordinaciji vrši dr Miroslava Zonjić, radiolog.

Ultrazvučni pregled dojki i aksila
Podeli ovaj tekst: