Internistički pregled

Pregled podrazumeva razgovor sa pacijentom, anamnezu, uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji), fizikalni pregled po organima i sistemima, merenje krvnog pritiska i pulsa, EKG, preporuku za eventualnu dodatnu dijagnostiku, savet i preporuku za terapiju.
Interna medicina je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i  lečenjem bolesti odraslih osoba, naročito oboljenja unutrašnjih organa. Iako sam naziv interna medicina upućuje na unutrašnje organe, internista leči čoveka kao celinu, a ne samo pojedinačne organe. U našoj ordinaciji internističke preglede obavljaju

kardiolozi -dr Milan Bošnjak -dr Miroslav Bikicki -dr Tatjana Stanković i dr Predrag Radulović

hematolog- dr Radojka Škorić

endokrinolozi- dr Dragan Stojšić i dr Biljana Olujić

gastroenterolog- dr Nenad Vujnović

internista -dr Jovana Kovačić

 

Internistički pregled
Podeli ovaj tekst: