Specijalistička internistička ordinacija Cardiomedica
dr Milan Bošnjak
  • Radno vreme ordinacije: radnim danom 15:30 - 20:00h
  • Telefon (025) 426-791 Mobilni: 066 449-360

Pregled interventnog kardiologa

Pregled interventnog kardiologa

Smrtnost kod akutnog infarkta miokarda izosi čak 40-50%,a uslovljena je blagovremenom terapijom. Ovo stanje moze da nastane iznenada, a u velikom broju slučajeva prethodi mu angina pektoris.

Interventna kardiologija predstavlja usko specijalizovanu granu kardiologije čiji zadatak je da utvrdi postojanje koronarne bolesti (suženja na krvnim sudovima srca). Intervencije se rade najčešće preko arterija zgloba u korenu šake. U manjem procentu procedura se izvodi preko preponske arterije. Pored toga, procedure se izvode u sklopu pripreme za kardiohiruršku intervenciju.

Pregled interventog kardiologa podrazumeva uzimanje ciljane anamneze, opšti pregled, EKG, merenje arterijskog pritiska, palpaciju arterijskih pulseva, ehokardiografski pregled i dodatnu dijagnostiku u smislu doplera arterija vrata i arterija ekstremiteta kada se planira interventna procedura (koronarografija).